IT Program Manager (video-on-demand)

Functieomschrijving: 

Missie: Je krijgt de verantwoordelijkheid over het integraal beheer van een groot strategisch project binnen Medialaan (over-the-top Media Services)
Hoofdtaken:

 • De strategie kennen waarbinnen dit project rond innovatieve producten kadert en garant staan dat de beoogde doelstellingen gerealiseerd worden.
 • De projectstatus en de vooraf gedefinieerde Key Performance Indicatoren rapporteren aan de stuurgroep.
 • Beheer van de scope en het budget van het project: bewaken dat de budgetten zeker niet worden overschreden en de noden voldoende worden ingevuld.
 • Planning: zorgen dat de milestones gehaald worden en bewaken van termijn planning via input diverse squads.
 • Coördineren van de workshops en procesanalyses.
 • Kwaliteitsbeheer: controleren of de deliverables in het project aan de kwaliteitseisen voldoen en indien nodig bijsturen (customer requirements, functional specs, prototypes, testklare oplossing, operational readiness…).
 • Risicobeheer: in kaart brengen van de risico’s in het project met de nodige actieplannen om deze te beperken en/of te remediëren.
 • Aansturen & aligneren squads. Bewaken van de kadans en eventuele blokkades en conflicten binnen het project aanpakken. Zorgen dat de verschillende teams op één lijn zitten en er voldoende afstemming is. De communicatielijnen in de gaten houden en misverstanden vermijden tijdens de hele ketting van behoefte tot oplevering.
 • In samenspraak met de Architect, evalueren van de verschillende oplossingen en stilstaan bij de voordelen voor de organisatie. Van bij het begin rekening houden met de ROI (Return On Investment) en TCO (Total Cost of Ownership) van de voorgestelde oplossingen. Indien nodig meerdere alternatieven voorleggen aan de stuurgroep.
 • Stilstaan bij de haalbaarheid van oplossingen en business cases uitwerken.
Je profiel: 
 • Je bezit een master diploma en je hebt minimum 5 jaar ervaring als projectleider in grote software projecten.
 • Je bent flexibel en stressbestendig.
 • Je hebt een praktische ingesteldheid gericht op resultaat.
 • Je werkt graag met anderen samen.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.
 • Je leert snel.
 • Goede communicatie is je handelsmerk.
 • Je kunt complexe vraagstukken omzetten in eenvoudige oplossingen.
 • Ervaring met innovatieve software, agile teamwerking.
 • Plus: ervaring in de mediawereld.

Aanbod
Strategische interim management opdracht van minimum 1jaar in de wereld van over-the-top media services.